Webdesigner Dendermonde, Website ontwikkelaar Dendermonde, bedrijfswebsite laten maken, Professionele website bouwen, Betaalbare website ontwerper, Online aanwezigheid verbeteren, Webontwikkeling kmo, reclamebureau, marketingbureau, grafisch ontwerp, grafisch vormgever Dendermonde, ohmygods vormgevers

Kennisbank

De Donuteconomie: Een duurzaam en evenwichtig economisch model

Lekkere donuts, straf webdesign

De Donuteconomie: Een duurzaam en evenwichtig economisch model

# duurzaam # economie # financiën # rechtvaardigheid
De traditionele economische modellen hebben de afgelopen decennia geleid tot toenemende ongelijkheid, milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid. In deze context heeft de donuteconomie de aandacht getrokken als een alternatief model dat streeft naar een duurzame en evenwichtige samenleving. Het concept van de donuteconomie, ontwikkeld door de Britse econoom Kate Raworth, biedt een raamwerk dat de grenzen van de planeet erkent en tegelijkertijd streeft naar het vervullen van de basisbehoeften van alle individuen. Eén van onze klanten, Charipickers, is actief bezig met de donuteconomie. Dit wekte onze interesse en zorgde ervoor dat dit artikel tot stand kwam. In dit artikel zullen we de kernprincipes en potentiële voordelen van de donuteconomie verkennen.

Kernprincipes van de donuteconomie

De donuteconomie baseert zich op twee fundamentele concepten: de sociale fundamenten en de ecologische plafonds. De sociale fundamenten vertegenwoordigen de minimale levensstandaarden waar elke persoon recht op heeft, zoals voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en politieke vrijheid. Aan de andere kant omvatten de ecologische plafonds de grenzen van de planeet, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling, die niet mogen worden overschreden om een leefbare wereld te behouden.
Het doel van de donuteconomie is om een evenwicht te vinden tussen deze twee concepten. Het streven is om de menselijke behoeften te vervullen binnen de grenzen van wat de planeet aankan. De binnenkant van de donut vertegenwoordigt het gebied waarin de sociale fundamenten worden vervuld, terwijl de buitenkant het gebied is waar de ecologische plafonds worden gerespecteerd. Het streven is om in het ‘veilige en rechtvaardige’ gebied van de donut te opereren, waar zowel sociale rechtvaardigheid als planetaire grenzen worden gewaarborgd.

Voordelen van de donuteconomie

  1. Duurzaamheid: De donuteconomie legt de nadruk op het behoud van het milieu en het verminderen van de ecologische voetafdruk. Door zich te richten op het respecteren van de ecologische plafonds, stimuleert dit economische model duurzame productie- en consumptiepatronen, bevordert het de transitie naar hernieuwbare energiebronnen en stimuleert het het behoud van ecosystemen.
  2. Sociale rechtvaardigheid: Het vervullen van de sociale fundamenten is een kernaspect van de donuteconomie. Dit model streeft naar het verminderen van ongelijkheid, het waarborgen van gelijke kansen en het bevorderen van inclusieve groei. Het richt zich op het uitbannen van armoede, het bieden van kwaliteitsvol onderwijs en gezondheidszorg, en het creëren van een rechtvaardig belastingstelsel.
  3. Welzijn van mensen: De donuteconomie erkent het belang van het bevorderen van het welzijn van mensen. In plaats van puur te streven naar economische groei als maatstaf voor succes, legt de donuteconomie de nadruk op het meten en bevorderen van het welzijn van individuen. Dit omvat aspecten zoals geestelijke gezondheid, sociale verbondenheid, voldoening in het werk en een evenwichtige levensstijl.
  4. Veerkrachtige economie: De donuteconomie streeft naar een veerkrachtige economie die bestand is tegen schokken en crises. Door zich bewust te zijn van de grenzen van de planeet en de sociale rechtvaardigheid te bevorderen, kan dit model helpen om economische kwetsbaarheden te verminderen en de samenleving beter voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.
  5. Participatieve besluitvorming: De donuteconomie pleit voor een participatieve aanpak bij het nemen van economische beslissingen. Het moedigt de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden aan, zoals burgers, gemeenschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om een breed scala aan perspectieven en expertise te benutten. Dit kan leiden tot meer inclusieve en democratische besluitvorming.

Implementatie-uitdagingen

Hoewel de donuteconomie veelbelovend klinkt, zijn er ook uitdagingen bij de implementatie ervan. Het vereist een fundamentele heroriëntatie van economische systemen, beleidskaders en culturele attitudes. Enkele mogelijke uitdagingen zijn onder meer weerstand van gevestigde belangen, de complexiteit van het meten van welzijn en het vinden van een evenwicht tussen verschillende prioriteiten.

Conclusie

De donuteconomie biedt een alternatief economisch model dat streeft naar een duurzame en evenwichtige samenleving, waarin zowel sociale rechtvaardigheid als planetaire grenzen worden gerespecteerd. Het legt de nadruk op het vervullen van de basisbehoeften van individuen binnen de grenzen van wat de planeet kan ondersteunen. Hoewel de implementatie-uitdagingen bestaan, biedt de donuteconomie een inspirerend raamwerk dat ons aanzet tot het heroverwegen van ons economisch denken en handelen, met als uiteindelijk doel het creëren van een leefbare en rechtvaardige wereld voor toekomstige generaties.

Wil je weten hoe wij ons steentje bijdragen voor een betere planeet? Aarzel niet en contacteer ons!

We staan klaar om je project of onderneming een ferme schop onder zijn achterwerk te geven en het te laten floreren.

Let'sTalk.

Contact - Let's talk

Random kennis

Druk ESC om te sluiten

GewoonBen.be